Про асоціацію

ВГО «Асоціація імплантологів України» зареєстрована Міністерством юстиції України 14 квітня 2006 р.

На сьогоднішній день зареєстровано _21_ обласний осередок ВГО «АІУ». 

Головами осередків обрані досвідчені лікарі, кандидати мед. наук, доценти кафедр та професори.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація імплантологів України» є неприбутковою, добровільною, громадською організацією, яка об’єднує на підставі єдності інтересів лікарів-стоматологів, зубних техніків та інших спеціалістів, діяльність яких пов’язана з використанням методу стоматологічної імплантації та представників виробників обладнання, яке застосовується в практиці таких спеціалістів.

Мета 

  • Задоволення та захист інтересів своїх членів шляхом об’єднання зусиль для сприяння розвитку і зміцненню всебічного співробітництва її членів; 
  • Сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів стоматологічного профілю в області стоматологічної імплантації;
  • Поліпшенню рівня вітчизняної стоматологічної науки та практики.

Місія

  • Якісне інформування пацієнтів зацікавлених у імплантації, а також створення потужної асоціації Імплантологів з максимальної кількості осередків.

Бачення

  • Популяризація та розвиток імплантології у всіх областях Україні.

Цінності

  • Актуальні знання та професіоналізм за для максимальної успішності імплантологічних втручань.

Історія створення всеукраїнської громадської організації «Асоціація імплантологів України»

Ідея об’єднання спеціалістів України, які використовують у своїй практиці метод дентальної імплантації, виникла та стала актуальною на початку 90-х років після отримання Україною статусу незалежної держави. На той час значно активізувався інтерес стоматологів до імплантології, які почали використовувати цю методику в своїй практиці, з’явились імплантацій ні системи українського виробництва, почали реєструватися численні закордонні типи імплантатів, в тематиці конференцій все частіше стали звучати доповіді, присвячені проблемам стоматологічної імплантації.

Проводилися тематичні курси, виконувалися наукові роботи з імплантації, стало можливим брати участь у міжнародних конференціях та відвідувати курси провідних спеціалістів світу, отримувати спеціалізовану літературу.
Однак, поряд з цим наростали численні питання, пов’язані з широким упровадженням у стоматологічну практику методу дентальної імплантації, які потребували вирішення, а саме впорядкування законодавчої бази, яка регулює діяльність спеціаліста, що використовує в своїй практиці методику дентальної імплантації; запровадження в програму факультетів до дипломної та післядипломної освіти годин з стоматологічної імплантації; включення в кваліфікаційні характеристики спеціалістів маніпуляцій, пов’язаних з використанням методу дентальної імплантації, з чітким визначенням, хто має право займатись дентальною імплантацією, а точніше різними її етапами; місце методики серед інших видів надання медичної допомоги; пріоритетність методики серед інших у вирішенні конкретних клінічних ситуацій; стандарти та протоколи дентальної імплантації; питання достовірної статистики як основи для прогнозу та питання «гарантії».

Питання співпраці спеціалістів; рівні втручання при проведенні імплантації; відповідність підготовки спеціалістів залежно від різних рівнів імплантологічного втручання та їх взаємодія по вертикалі; та доопераційного обстеження; питання необхідного медикаментозного супроводу; питання необхідних умов та оснащення; вибору типу протезної конструкції; пріоритетність протоколів дентальної імплантації при заміщенні дефектів зубних рядів та повній відсутності зубів, що ґрунтується на достовірній статистиці та віддалених результатах; рекомендацій, оптимальній чи мінімальній кількості, довжини та діаметрів імплантатів при різних клінічних ситуаціях; періодичність післяопераційних оглядів; питання термінів перегляду наявних конструкцій та їх заміна; використання можливості методу дентальної імплантації в інших напрямках стоматології, таких як пар одонтологія, ортодонтія, черепно-щелепно-лицева хірургія; мультидисциплінарний підхід до проблем імплантації.

Під час проведення Другої міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми стоматологічної імплантації» 13 березня 1999 року, на якій було зареєстровано 144 учасники з 18 областей України, було прийнято рішення про організацію секції «Стоматологічна імплантологія».
Трохи пізніше, під час проведення І (VІІІ) З’їзду АСУ 1-3 грудня 1999 року вперше було проведено засідання окремої секції «Стоматологічна імплантологія», де було виголошено доповіді, присвячені актуальним питанням стоматологічної імплантації.

У проміжку між першим і другим з’їздами АСУ чисельність членів секції досягла 1020 майже зі всіх областей України. Основною роботою на це період стало активне впровадження в практику стоматологічних кабінетів, клінік методу стоматологічної імплантації шляхом організації курсів, підтримки курсів, що проводились провідними спеціалістами України, зокрема Мосейко О.О., Опанасюком Ю.В. та Опанасюком І.В., Угрином М.М., Каленчуком В.В. та іншими. Одним з швидких методів упровадження в практику роботи стоматологічних кабінетів методу дентальної імплантації були практичні демонстрації операцій, організовані цими спеціалістами, в різних методичних установах. Так, перші операції, починаючи з 1998 року, були проведені свого часу Угрином М.М. в стоматологічних клініках Заблоцького Я.В., Білика А.Ю., «Парк-дентал» (керівник – Николин В.Ю.), «Пародент» (керівник – Дерейко Л.В.) (Львів), клініці Сідельнікова П.В., клініці «ЕСЛІ» (директор – Таченко В.Ю.), клініці «КЕлМ» (зав. – Барановська А.К.), клініці доктора Остапенко О.М., Крижановського В.М., Французькому стоматологічному центрі (головний лікар – Жан-Жак Моньборн), стоматологічному центрі «Вінінтермед» (Вінниця), клініці «Натадент» (Ужгород), клініці доктора Процика, клініці «Слален» (Київ), в клініках Крохіна Д.В., Нєвєнчаного І.Є., Нагібіної О.Б., Трифонової Л.Я. (Дніпро), Швець О.І. (Запоріжжя). Більшість із них стали провідними фахівцями в цій галузі та зробили вагомий внесок у розвиток імплантології, як наприклад, Притула О.М. та Параскева Параскевас, які в співавторстві з Угрином М.М., створили українську систему імплантатів У-Імпл, доцент Сідельніков П.В., який читає курс імплантології НМАПО ім. П.Л.Шупика.

Знаковою подією у 2006 році стали перша монографія та захист докторської дисертації Заблоцького Я.В. з проблем стоматологічної імплантації. На той час представники деяких іноземних компаній – виробників систем імплантатів виявили великий інтерес до України. Зокрема, компанія «Sudimplant» (Франція) у співпраці з українською компанією «Оксамат» першими, у 1988 році організували спеціалізовані курси, які були проведені в Україні та Франції. «Sudimplant», яка представляла систему T.B.R. (автор – проф.. Бенаму), була однією із перших компаній, яка зареєструвала свою систему в МОЗ України.

Значний інтерес до імплантології та жага нових знань спонукає українських лікарів, починаючи з 1998 року та дотепер, відвідувати відомі світові імплантологічні школи, зокрема такі як «Клініка Бранемарка» в Гьотеборзі (Швеція) та компанії, які виробляють імплантати. З появою перших повідомлень про можливість аугментації верхньощелепних пазух значний інтерес викликали курси та семінари з роботи з біоматеріалами. Впродовж цих років з ініціативи осередків членами Асоціації проводились конференції за місцем знаходження осередків, зокрема у Львові, Луганську, Донецьку, що дало можливість ознайомити якомога більше лікарів з досягненнями дентальної імплантації, обговорити проблеми,пов’язані з введенням в практику методики стоматологічної імплантації. У цей період (Асоціація) також активно налагоджує контакти з Європейською Асоціацією Остеоінтеграції, Американською Акакдемією Остеоінтеграції, Міжнародним конгресом дентальних імплантологів ISOI, Польською Асоціацією імплантологів OSIS, Асоціацією імплантологів Росії, Асоціацією Стоматологів Білорусі, Асоціацією стоматологів Литви та багатьох інших країн, і бере участь у їх заходах. Сьогодні секція стоматологічної імплантації виросла у Всеукраїнську громадську організацію, але ми вважаємо себе активною частиною АСУ. Кожен член АІУ повинен стати членом Асоціації стоматологів України для участі у вирішенні питань,що стосуються усіх спеціалістів – стоматологів.

Асоціація імплантологів активно співпрацює з організаціями та установами, діяльність яких пов’язана зі стоматологічною імплантацією:
– Міністерством охорони здоров’я України;
– Інститутом стоматології НАМН України;
– Українською медичною стоматологічною академією;
– Інститутом стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика;
– Львівським національним медичним університетом ім.Д.Галицького;
– Кафедрами практично всіх медичних університетів України;
– Головними стоматологами областей;
– Асоціацією стоматологів України;
– Асоціацією щелепно-лицевих хірургів України;
– Асоціацією приватно-практикуючих стоматологів України;
– Асоціацією стоматологів-ортопедів України;
– Асоціацією ортодонтів України;
– Асоціацією пародонтологів України;
– Асоціацією ендодонтів України;
– Секцією військових стоматологів АСУ;
– Асоціацією стоматологів Львівщини;

Вітаємо на сайті Асоціаціі імплантологів України

Holler Box